Ma - vr.: 09:00 - 17:00

LiveZilla Live Help
Werkwijze

Boekingsvoorwaarden

Voorwaarden
Als bezoeker van Atlas Vakanties/Jongerenreizen Atlas en deelnemer van het vergelijkingsconcept stemt u uitdrukkelijk in met onderstaande gebruiksvoorwaarden, algemene gebruiksvoorwaarden en ons privacy beleid.

Reisspecifieke Gebruiksvoorwaarden

 • Jongerenreizen Atlas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het reisadvies van het partner reisbureaus.
 • Alle bij Jongerenreizen Atlas aangesloten partner reisbureaus beschikken over de keurmerken ANVR en SGR.
 • Indien u een reis boekt via de reisbureau partner, dan staat Jongerenreizen Atlas geheel buiten deze overeenkomst. Bij de boeking sluit u een overeenkomst af tussen u en het partner reisbureau. Deze overeenkomst wordt tot stand gebracht door het bemiddelde partner reisbureau met wie Jongerenreizen Atlas een samenwerkingsovereenkomst heeft.
 • Indien u een reis boekt met behulp van de affiliate links op de website, dan staat Jongerenreizen Atlas geheel buiten deze overeenkomst. Bij de boeking sluit u een overeenkomst af tussen u en de desbetreffende reisorganisatie.
 • Jongerenreizen Atlas handelt als lead generator en kan zelf niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de reis-en prijsinformatie van de partner reisbureaus.
 • Atlas Vakanties kan niet aansprakelijk gesteld worden op de vergelijkingen die gemaakt worden op de website met behulp van affiliate en de prijsvergelijkingen van de partner reisbureaus.
Algemene Gebruiksvoorwaarden
 • Jongerenreizen Atlas geeft geen enkele garantie op de juistheid van gepubliceerde gegevens/informatie en is niet aansprakelijk voor de inhoud op haar website.
 • Jongerenreizen Atlas kan nimmer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de website.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website en wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. We aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor sites van anderen waarnaar wij verwijzen en die naar ons verwijzen.
 • U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van webpagina`s binnen deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Jongerenreizen Atlas biedt geen garantie voor het continu functioneren van de websites.
 • Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Jongerenreizen Atlas kan niet aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op de deze websites of informatiebronnen.
 • In alle gevallen waarin een gebruiker zich in zijn rechtspositie voelt aangetast (ook in die situaties waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet of slechts gedeeltelijk voorzien) is de gebruiker verplicht om dit in de eerste instantie voor te leggen aan de directie van Atlas Vakanties.
 • Jongerenreizen Atlas behoudt zich het recht voor haar Gebruiksvoorwaarden aan te passen zodra haar directie hiertoe aanleiding ziet.
Privacy beleid

Jongerenreizen Atlas respecteert uw privacy en beschermt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy statement leggen wij u uit hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Persoonlijke gegevens
Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: NAW-gegevens en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen en om inzicht te krijgen in uw vakantiewensen om een gepast reisadvies te geven. Deze gegevens worden doorgestuurd naar ons partner reisbureau. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan andere doeleinden. Het is alleen noodzakelijk om de persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan het partner reisbureau en vervolgens aan de uitvoerende reisorganisatie ten behoeven van een goede uitvoering van uw reis.

Beveiliging


Cookies
Jongerenreizen Atlas maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser (bijv. Internet Exploxer) van uw computer worden verzonden en op uw harddisk worden opgeslagen. Deze cookies worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om inzicht te krijgen in de bezochte pagina\`s op de website. Als u liever geen cookies wenst dan kunt u uw browser zo instellen dat ze cookies weigeren. U heeft de mogelijkheid om bestaande cookies te verwijderen. Onze cookies kunnen niet herleid worden naar individuele personen.

Aanpassen privacy statement
Jongerenreizen Atlas behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, in onze bedrijfsvoering, in de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte houden via onze website.

Copyright

De informatie en de content op de website mag alleen door uzelf gebruikt worden. Zonder schriftelijke toestemming van Atlas Vakanties heeft u geen recht om de informatie en/of content te verveelvoudigen, over te dragen, te bewerken en elders te verspreiden. Er bestaat geen overname-vrijheid m.b.t. de inhoud van deze website: alle auteursrechten, ook die bedoeld in art 15 Auteurswet wordt voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.